Dùng GitHub làm host cho website tĩnh

Đối với web động, ta có thể sử dụng Google Cloud Platform, Heroku hay 1 host nào đó để upload lên sử dụng nhưng đối với web tĩnh thì sao? Đối với web tĩnh thì ta sẽ sử dụng GitHub để làm host cho nó nhé. Về độ tin cậy cũng như chất lượng của GitHub thì khỏi bàn cãi rồi. Đến đây, chắc có bạn sẽ hỏi rằng: “Vậy up demo web tĩnh lên đó làm gì?” thì mình có thể trả lời rằng mình up lên để làm demo cho khách hàng hoặc đơn giản là 1 nơi lưu trữ để sau phòng khi máy tính của bạn có bị vấn đề gì ta vẫn còn source code trên GitHub.


Blog mình đã bỏ hệ thống bình luận Blogspot và thay thế bằng bình luận Facebook từ ngày 11/07/2018 nên hơn 3k bình luận trước đó sẽ không còn hiển thị nữa. Nếu bạn không nhận được phản hồi về thắc mắc của bạn trong mỗi bài viết thì liên hệ trực tiếp với mình qua PCB Fanpage.